En global samarbeidspartner

ISIFLO AS er et heleid datterselskap av den nederlandske industrigruppen Aalberts N.V. 

Bedriftens hovedprodukt er koblinger i messing og kompositt for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. ISIFLO er etter nesten 60 år på markedet et av de sterkeste merkevarene innen Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

Vi er markedsleder innen vårt segment i Skandinavia, Tyskland og Frankrike og vi har egne datterselskaper i Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige. Vi er tilsammen ca 161 ansatte og har en konsolidert omsetning på ca 535 MNOK.

Innovativ produktutvikling

På Isiflos Hovedkontor i Raufoss Industripark har vi egen utviklingsavdeling med god material kompetanse og tilgang til omfattende testing i laboratorier i parken. Det bidrar til innovativ og kvalitetsrettet produktutvikling.

Samtidig som vi utvikler og utvider vårt sortiment komposittkoblinger videreutvikler vi også våre messingkoblinger. Vi ser stadig nye behov og muligheter som vi synes det er spennende å utforske.  

 

Vi har som mål å gjøre vår bærekraftige produksjon enda mer bærekraftig, samtidig som vi vil utvikle produkter som har lang holdbarhet, er enkle i bruk. Det gjør vi blant annet med å hente mye av produksjonen som foregår i utlandet hjem, utvide lokaler og investere i nye maskiner. Vi er rustet for en lokal og bærekraftig utvikling av produkter produsert med sterke materialer og ny teknologi. 

Vår fabrikk i raufoss industripark

Isiflo har produsert koblinger på Raufoss siden 1967, først i messing og  deretter startet vi produksjon av koblinger i kompositt i 2009.  Flexi Adapter kom som første produktgruppe før vi fortsatte med Sprint og Flexi koblinger og nå også bakkekran i kompositt. 

På Raufoss har vi 65 medarbeidere, hvor vi jobber med produksjonen i alle ledd, fra idéutvikling, prototyper, testing til ferdig produkt. 

I vår egen utviklingsavdeling har vi  god materialkompetanse og tilgang til omfattende testing i laboratorier i parken. Det bidrar til innovativ og kvalitetsrettet produktutvikling.

Samtidig som vi utvikler og utvider vårt sortiment komposittkoblinger videreutvikler vi også våre messingkoblinger. Vi ser stadig nye behov og muligheter som vi synes det er spennende å utforske.  

Vi har som mål å gjøre vår bærekraftige produksjon enda mer bærekraftig, samtidig som vi vil utvikle produkter som har lang holdbarhet, er enkle i bruk. Det gjør vi blant annet med å hente mye av produksjonen som foregår i utlandet hjem, utvide lokaler og investere i nye maskiner. Vi er rustet for en lokal og bærekraftig utvikling av produkter produsert med sterke materialer og ny teknologi. 

En del av norsk industrihistorie

Industrihistorien på Raufoss startet med etableringen av en  fyrstikkfabrikk i 1873. Det var utfordrende å drive fabrikken og den ble stadig utsatt for brann. Etter fabrikken brant den for tredje gang i 1893, ble den gjenreist, men eierne var demotiverte til videre drift. På circa samme tid foreslo forsvarskommisjonen å flytte patronproduksjonen fra Akershus festning. På grunn av konflikter med Sverige ville de ha et tryggere sted for den videre produksjonen og den gamle fyrstikkfabrikken på Raufoss ble valgt på grunn av trygg plassering på Mjøsas vestside. 

Allerede ved utgangen av 1896 hadde bedriften rundt 90 arbeidere, og ettersom konflikten med Sverige fortsatte frem mot 1905 ble flere aktiviteter flyttet til Raufoss og antall arbeidere var en stund oppe i 500.  Det ble i denne tidsperioden også opprettet jernbane mellom Kristiania og Gjøvik, som sto ferdig i 1902. Raufoss sitt stopp ble en viktig og praktisk tilknytning til resten av omverdenen.

Med slutten på striden med Sverige sank også behovet for ammunisjon. Det ble derimot en ny vekst da første verdenskrig brøt ut i 1914, og hele lokalsamfunnet på Raufoss opplevde stor vekst da myndighetene ville bygge ut til en komplett ammunisjonsfabrikk med 3000 ansatte for å være klare til eventuelt mobilisering. Allerede ved årsskiftet 1917/18 var ca 1000 arbeidere i gang ved fabrikken. 

Med ny fredsperiode falt også behovet for ammunisjon drastisk. Det ble diskutert muligheter for overgang til sivil drift hvor ny teknologi og nye produkter ble resultatet. Den nye produksjonen kunne likevel ikke erstatte storsatsningen på ammunisjon. 

Under 2.verdenskrig kom det nye utfordringer da det ble produsert ammunisjon for tyskerne og det ble fabrikken ble utsatt for  mye motstandsarbeid. 

Etter krigen kom en ny periode med mindre etterspørsel etter ammunisjon og i 1947 ble det bestemt å bryte bedriften ut av statsforvaltningen og bedriften fikk eget styre og representantskap.

En stor avgjørende beslutning for Raufoss Animasjons utvikling var Norges Nato-medlemskap i 1949. Frem til 1960 økte produksjon jevnt og ansatte gikk opp til ca 2000. På 60-tallet kom Nato med en tankegang om at fremtidige kriger ville utkjempes med atomvåpen. Det ble igjen økt satsing på sivile produksjonsaktiviteter og det ble investert stort i maskiner og utstyr. 

Av nye produkter kom blant annet masseproduserte bildeler til Volvo, Raufoss mopeden, støtfangere og bygge-fasader i aluminium, samt sist men ikke minst Isiflos produksjon av messingkobling. Dette ble igangsatt etter at  ingeniøren og oppfinneren Arvid Helland henvendte seg til Raufoss Ammunisjon i 1967 med forespørsel om interesse for å kjøpe patentrettigheter til hans egenutviklede rørkobling for plastrør. Rørkoblingen hadde allerede da varemerket ISIFLO og var patentert/patentsøkt i 16 land. Press-Støp i Larvik hadde fra 1965 hatt lisensrettigheter til produksjon og salg av Isiflos messingkoblinger til de skandinaviske landene. De samme rettigheter hadde vendex A/S i Ørje for ISIFLO aluminiums koblinger i dimensjoner fra 75 mm til 160 mm.

Tilbake til litt mer generalt om Raufoss Industrien så endret Nato strategi igjen etter noen år, og de mente konvensjonelle stridsmidler ikke hadde utspilt sin rolle og det ga igjen ammunisjonsproduksjon ny fremgang. 

 I 1968 ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker omdannet til aksjeselskap. Staten eide da alle aksjene. Først i 1990 ble Raufoss AS børsnotert, og i 1995 ble to forretningsområder utskilt som heleide datterselskaper; Raufoss Automotive og Nammo. Resten av Raufoss AS ble etter hvert delt opp og solgt. Det er i dag rundt 40 bedrifter innenfor fabrikkområdet med til sammen ca 3000 medarbeidere.VÅRT MODERSELSKAP AALBERTS NV

AAlberts NV

Isiflo er en del av det børsnoterte selskapet Aalberts. Siden oppstarten i 1975 har Aalberts vært der hvor teknologien står høyt og fremskritt kan bli utført, humant, økonomisk og bærekraftig. Hos Aalberts står de for oppdragskritiske teknologier for banebrytende næringer og hverdagsliv. Teknologier som forbedrer  kunders virksomheter og holder planeten vår i god form.

Aalberts’ måte

Aalberts pragmatiske kultur ‘Aalberts måte’ kan oppsummeres i tre enkle ord: å vinne med mennesker. «Vi er gründere – vi får drømmer til å skje. Vi tar eierskap – vi leverer løftene våre Vi går for dyktighet – vi skyver grenser og utfordrer status quo Vi deler og lærer – vi er ikke redd for å mislykkes og bli bedre hver dag. Vi opptrer alltid med integritet – leder ved eksempel, snakker ut når det er nødvendig og er profesjonelle i alt vi gjør».

Storhet er laget av delt kunnskap. 

Akkurat som Isiflo, står alle selskapene i Aalberts med en fot i bakken i ingeniør- og teknologiverdenen. Når verden endrer seg raskt og innovasjonssyklusene reduseres dramatisk, hjelper den åpne og pragmatiske interne kulturen på Aalberts oss til å utveksle nytenking og omfavne nye teknologier. Uansett situasjon eller forespørsel, så setter vi sammen det rette teamet for å endre spillet. Vi vil alltid være der virkelig endring skjer. Hvor store ideer kommer til liv og fremtiden er skrevet. Med over 16 000 ansatte driver Aalberts omtrent 70 forretningssteder og 80 servicelokasjoner med aktiviteter i over 50 land.

 

Lær mer på www.aalberts.com og se gjerne filmen nedenfor.