Vi TÆNKER PÅ MILJØET

Vi er forpligtet til at beskytte miljøet og arbejder aktivt med at reducere eventuelle negative miljøpåvirkninger som følge af vores virksomhed. Vi er engageret i miljøarbejdet og ønsker at arbejde langsigtigt og målrettet for at gennemføre miljøforbedringstiltag i vores virksomheder. Vi er certificeret og arbejder efter ISO 14001 -2015, samt forholder os til offentlige krav og informationspligt når det gælder vigtige miljøaspekter. 

Vi arbejder aktivt med at reducere vores energiforbrug og CO2 fodaftryk Gennem hele produktions- og distributionsskæden vurderer vi miljøtiltag; fra råvareproduktion til færdig salg. Lokale, regionale og globale miljøaspekter søges varetaget. Vores mål er at vores produktion, vores processer, vores produkt og vores affald skal have en bærekraftig udvikling, så vi tager hensyn til kommende generationer.

VORES MILJØPOLICY

  • Vi arbejder aktivt for at undgå miljøudslip og forureninger. 
  • Vi bruger råvare fra nærområdet og minimerer håndtering af varer i arbejdet.
  • Vi optimalisere transport af varer ud til kunder.
  • Vi recirkulerer produktionsaffald.
  • Vi har 100% affaldsortering i miljøstationer.
  • Vi følger op på vores præstationer gennem interne evalueringer og rapporteringer, samt deler resultaterne med vores interessenter. 
  • Vi kræver at vores underleverandører og samarbejdspartnere følger de samme principper. 
  • Vi har en egen udviklingsafdeling med fokus på forskning og udvikling av miljøbesparende og fremtidsrettede produkter, produktion og materialevalg. 
  • Vi giver nødvendig information, instruktion og træning.